Главная Ծաղիկներ-տեսակ Հերբերաներ
Ծաղկեփունջ դեղին հերբերաներով
Ծաղկեփունջ դեղին հերբերաներով
new
Նկարագրությունը ծաղկեփունջ հավատում եմ: Չափսերը Բ/Լ/Ե 40x40x40սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Փունջն իր մեջ ներառում ժապավեն (1) դեղին հերբերաներ (25), դեկորատիվ և էկզոտիկ տերևներ, կարող են առաքվել ժապավենով կամ փաթեթավորվել դիզայներական թերթով:
14154Դրամ
Ծաղկեփունջ կյանքը գեղեցիկ է
Ծաղկեփունջ կյանքը գեղեցիկ է
new
Նվիրիր այս ծաղկեփունջը հենց այնպես Նկարագրությունը Չափսերը Բ/Լ/Ե 50x30x30սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Փունջն իր մեջ ներառում ժապավեն (1), երիցուկ(25), հերբերա սպիտակ (10), գիպսոֆիլա: Կարող են առաքվել ժապավենով կամ փաթեթավորվել դիզայներական թե...
10528Դրամ
Ծաղկեփունջ հերբերաներով
Ծաղկեփունջ հերբերաներով
new
Նկարագրությունը ծաղկեփունջ հավատում եմ: Չափսերը Բ/Լ/Ե 40x35x35սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Փունջն իր մեջ ներառում է ժապավեն (1) ծիրանագույն հերբերաներ (15), դեկորատիվ և էկզոտիկ տերևներ, փաթեթավորվում է դիզայներական թերթով: կարող են առաքվել ժա...
8500Դրամ
Ծաղկեփունջ հերբերաներով
Ծաղկեփունջ հերբերաներով
new
Նկարագրությունը ծաղկեփունջ հավատում եմ: Չափսերը Բ/Լ/Ե 35x35x35սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Փունջն իր մեջ ներառում ժապավեն (1) վարդագույն հերբերաներ (5), փնջային քրիզանթեմներ (4), դեկորատիվ և էկզոտիկ տերևներ, կարող են առաքվել ժապավենով կամ փաթ...
10055Դրամ
Ծաղկեփունջ սիրելիս
Ծաղկեփունջ սիրելիս
new
Նվիրիր այս գեղեցիկ ծաղկեփունջը Նկարագրությունը Չափսերը Բարձր./Լայն./Երկ. 40x35x35սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Փունջն իր մեջ ներառում է ժապավեն (4) վարդագույն հերբերա (5), հերբերա սպիտակ(5), հերբերա կարմիր(5), հերբերա նարնջագույն (5), հերբերա ...
15379Դրամ
Ծաղկեփունջ վարդագույն
Ծաղկեփունջ վարդագույն
new
Նկարագրությունը ծաղկեփունջ հավատում եմ: Չափսերը Բ/Լ/Ե 40x40x40սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Փունջն իր մեջ ներառում ժապավեն (1), վարդագույն վարդ (9), վարդագույն հերբերա (9), ալստրոմերիա (9), դեկորատիվ և էկզոտիկ տերևներ, փաթեթավորվում է դիզայներ...
21500Դրամ
Ծաղկեփունջ վարդագույն
Ծաղկեփունջ վարդագույն
new
Նկարագրությունը ծաղկեփունջ հավատում եմ: Չափսերը Բ/Լ/Ե 40x40x40սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Փունջն իր մեջ ներառում ժապավեն (1), վարդագույն վարդ (9), վարդագույն հերբերա (9), ալստրոմերիա (9), դեկորատիվ և էկզոտիկ տերևներ, փաթեթավորվում է դիզայներ...
21439Դրամ
Կոմպոզիցիա
Կոմպոզիցիա
new
Նկարագրությունը Չափսերը Բ/Ե 40x25սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Կոմպոզիցիան իր մեջ ներառում է Կակաչներ, հերբերա, գիպսաֆիլա և դեկորատիվ խոտեր։
24295Դրամ
Կոմպոզիցիա
Կոմպոզիցիա
new
Նկարագրությունը Չափսերը Բ/Ե 40x25սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Կոմպոզիցիան իր մեջ ներառում է Կակաչներ, հերբերաներ և դեկորատիվ խոտեր։
25724Դրամ
Կոմպոզիցիա
Կոմպոզիցիա
new
Նկարագրությունը Չափսերը Բ/Ե 45x40սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Կոմպոզիցիան իր մեջ ներառում է Ռանունկուլուս, հերբերաներ, դեկորատիվ խոտեր և կերամիկայից աման։
28580Դրամ
Կոմպոզիցիա հերբերաներով
Կոմպոզիցիա հերբերաներով
new
Նկարագրությունը Չափսերը Բ/Ե 15x40սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Կոմպոզիցիան իր մեջ ներառում է Հերբերաներ, դեկորատիվ խոտեր և կերամիկայից աման։
17000Դրամ
Հերբերաներով փնջիկ
Հերբերաներով փնջիկ
new
Նկարագրությունը ծաղկեփունջ հավատում եմ: Չափսերը Բ/Լ/Ե 35x30x30սմ: Ստանդարտ չափ (պատկերված է նկարում) Փունջն իր մեջ ներառում ժապավեն (1) հերբերաներ միկս (9), դեկորատիվ և էկզոտիկ տերևներ ասպեդիստրա(8), կարող են առաքվել ժապավենով կամ փաթեթավորվել դիզայներ...
6506Դրամ
« 1 2 3 »