• Tel / Viber / WhatsApp: +374 (44) 127-127
  • E-mail: varder.net@gmail.com
  • English Հայերեն Русский
Главная Բոլոր ապրանքները
Ծաղկեպսակ
Ծաղկեպսակ
new
400 վարդերով պատրաստված այս սգո պսակն անկասկած կարտահայտի Ձեր ցավակցությունը: Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է - 80 հատ, հերբեռա 50 հատ.ինչպես նաև դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը օվալաձև է։ Պսակի լ...
35100Դրամ
Ծաղկեպսակ
Ծաղկեպսակ
new
Արտահայտեք Ձեր զգացմունքները և ցավակցությունը Ծաղկեպսակը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 500 հատ, ինչպես նաև դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը աստղաձև։ Պսակի լայնությունը 120 սմ է, բարձրությունը 200 սմ: Պսակն...
150100Դրամ
Ծաղկեպսակ
Ծաղկեպսակ
new
Արտահայտեք Ձեր զգացմունքները և ցավակցությունը Ծաղկեպսակը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 80 - 100 հատ, ինչպես նաև քրիզանթեմներ, դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը շրջանաձև է։ Պսակի լայնությունը 120 սմ է, բարձր...
25100Դրամ
Շրջանաձև պսակ
Շրջանաձև պսակ
new
Արտահայտեք Ձեր զգացմունքները և ցավակցությունը Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 220 հատ, ինչպես նաև քրիզանթեմներ, դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը շրջանաձև է։ Պսակի լայնությունը 120 սմ է, բարձրությու...
65100Դրամ
Շրջանաձև պսակ
Շրջանաձև պսակ
new
Արտահայտեք Ձեր զգացմունքները և ցավակցությունը Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 150 հատ, ինչպես նաև քրիզանթեմներ, դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը շրջանաձև է։ Պսակի լայնությունը 120 սմ է, բարձրությու...
50100Դրամ
Շրջանաձև պսակ վարդերով
Շրջանաձև պսակ վարդերով
new
Արտահայտեք Ձեր զգացմունքները և ցավակցությունը Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 300 - 350 հատ, ինչպես նաև դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը շրջանաձև է։ Պսակի լայնությունը 120 սմ է, բարձրությունը 200 ս...
30100Դրամ
Ծաղկեպսակ օվալաձև։
Ծաղկեպսակ օվալաձև։
new
300 վարդերով պատրաստված այս սգո պսակն անկասկած կարտահայտի Ձեր ցավակցությունը: Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է - 350- 400 հատ, ինչպես նաև դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը օվալաձև է։ Պսակի լայնությու...
25100Դրամ
Շրջանաձև պսակ
Շրջանաձև պսակ
new
Արտահայտեք Ձեր զգացմունքները և ցավակցությունը Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 100 հատ, ինչպես նաև քրիզանթեմներ, դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը շրջանաձև է։ Պսակի լայնությունը 120 սմ է, բարձրությու...
25100Դրամ
Ծաղկեպսակ
Ծաղկեպսակ
new
Արտահայտեք Ձեր զգացմունքները և ցավակցությունը: Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 1000- 1100հատ, ինչպես նաև հերբեռաներից։ Ծաղկեպսակի կառուցվածքը ուղանկյուն: Պսակն իր մեջ ներառում է՝ Այս պսակը պատրաստված է վարդ (10000 հատ ...
250100Դրամ
Ծաղկեպսակ
Ծաղկեպսակ
new
Արտահայտեք Ձեր զգացմունքները և ցավակցությունը Ծաղկեպսակը "միջին չափսի" պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 250- 300 հատ, ինչպես նաև դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը շրջանաձև է։ Միջին չափսի պսակի լայնու...
25100Դրամ
Շրջանաձև պսակ վարդերով
Շրջանաձև պսակ վարդերով
new
Արտահայտեք Ձեր զգացմունքները և ցավակցությունը Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 300 - 350 հատ, ինչպես նաև դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը շրջանաձև է։ Պսակի լայնությունը 120 սմ է, բարձրությունը 200 ս...
75100Դրամ
Վարդերով օվալաձև պսակ:
Վարդերով օվալաձև պսակ:
new
400 վարդերով պատրաստված այս սգո պսակն անկասկած կարտահայտի Ձեր ցավակցությունը: Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է - 350- 400 հատ, ինչպես նաև դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը օվալաձև է։ Պսակի լայնությու...
90100Դրամ
« 1 2 ... 26 27 28 29 »