• Tel / Telegram / WhatsApp: +374 (44) 127-127
  • E-mail: varder.net@gmail.com
  • English Հայերեն Русский
Главная Ցավակցության ծաղիկներ
Ծաղկեպսակ
Ծաղկեպսակ
new
30000Դրամ
Ծաղկեպսակ խաչ
Ծաղկեպսակ խաչ
new
Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է 350 հատ, ինչպես նաև մեջտեղի հատվածում 28 հատ կալաներից և հեռբեռաներից։ Ծաղկեպսակի կառուցվածքը խաչաձև է, որի կենտրոնում տեղադրված է կալաներ և հերբերաներ։ Պսակի լայնությունը 90 սմ է, բարձր...
150100Դրամ
Ծաղկեպսակ օվալաձև։
Ծաղկեպսակ օվալաձև։
new
300 վարդերով պատրաստված այս սգո պսակն անկասկած կարտահայտի Ձեր ցավակցությունը: Ծաղկեպսաը պատրաստված է վարդերից, որոնց ընդհանուր քանակը կազմում է - 350- 400 հատ, ինչպես նաև դիզայներական խոտեր և տերևվներ: Ծաղկեպսակի կառուցվածքը օվալաձև է։ Պսակի լայնությու...
30000Դրամ
« 1 2 3 4 5 6 »