• Tel / Telegram / WhatsApp: +374 (44) 127-127
  • E-mail: varder.net@gmail.com
  • English Հայերեն Русский
Главная խաղալիք/Քաղցր/փուչիկներ Շոկոլադ (կոնֆետներ) - Ծաղիկներին
Կոնֆետների հավաքածու «Raffaello» 240գ
Կոնֆետների հավաքածու «Raffaello» 240գ
new
Կոնֆետների հավաքածու «Raffaello» 240գ
2680Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Collection» 270գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Collection» 270գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Collection» 270գ «Ferrero S.p.A» Իտալիա
5750Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Rocher» 200գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Rocher» 200գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Rocher» 200գ «Ferrero S.p.A» Իտալիա
3090Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Rocher» 300գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Rocher» 300գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Rocher» 300գ «Ferrero S.p.A» Իտալիա
5400Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Rocher» 300գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Rocher» 300գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Ferrero Rocher» 300գ Իտալիա «Ferrero S.p.A»
5400Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Grand Candy Anahit» 380գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Grand Candy Anahit» 380գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Grand Candy Anahit» 380գ «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ Հայաստան
1960Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Merci» 250գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Merci» 250գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Merci» 250գ August Storck» Գերմանիա
2740Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Merci» 400գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Merci» 400գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Merci» 400գ «August Storck» Գերմանիա
5380Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Merci» 675գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Merci» 675գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Merci» 675գ «August Storck» Գերմանիա
9550Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Sorini Morgana» 280գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Sorini Morgana» 280գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Sorini Morgana» 280գ «Sorini» Իտալիա
5350Դրամ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Գրանդ Քենդի Գառնի» 410գ
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Գրանդ Քենդի Գառնի» 410գ
new
Շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու «Գրանդ Քենդի Գառնի» 410գ Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ Հայաստան
2300Դրամ